Aby uzyskać polskie litery w programie Kith and Kin Pro należy wykonać trzy rzeczy:

 

  1. Ustawić właściwy sterownik polskich liter dla maszyny bazodanowej BDE
  2. Wybrać właściwe fonty w programie Kith and Kin Pro
  3. Przetłumaczyć stałe teksty używane przez program.

 

Ad 1.

 

Uruchomić program Database Administrator z menu startowego programu Kith and Kin Pro, wybrać zakładkę Configuration a następnie pozycje: Drivers->Native->PARADOX. Dla pola LANGDRIVER wybrać z listy sterownik Pdox ANSI Polish. Z linii menu wybrać Object->Apply, potwierdzić OK. i zakończyć program.

 

Ad 2.

 

Uruchomić program Kith and Kin Pro, z linii menu wybrać Options->Preferences. Z zakładki Appearance dla wszystkich fontów (Fonts) ekranowych (screen) i drukarkowych (printer) wybrać skrypt : Europa Środkowa.

 

Ad.3

 

Na zakładce Regional Settings wpisać tłumaczenia (translations) wszystkich stałych tekstów.

 

Dopiero teraz można utworzyć nową bazę danych (File->Database->New) i wczytać pobrany plik w formacie GEDCOM.