Surnames beginning with FFALEŃCZYK, Ewa [P510]; {K}; 1958-

FASZCZ, Maria [P361]; {K}

FASZCZÓWNA, Ewa [P234]; {K}

FRYCZ, [P448]; {M}
FRYCZ, Janina (GAJEWSKA, Janina) [P447]; {K}


Nazwiska w kursywie są nazwiskami panieńskimi lub "rzeczywistymi"
Kody w nawiasach [] sa unkalnymi identyfikatorami osób
{M} = Męzczyzna; {K} = kobieta

Powrót do strony głownej genealogii