rodzina [F156]

MOR»KOWSKI


rodzice

August MOR»KOWSKI {M} [P553] = Laura DUNIN-WąSOWICZ {K} [P556]dzieci

Jˇzef MOR»KOWSKI {M} [P415] = Ludwika RUTKOWSKA {K} [P125] > rodzina [F152]

Maurycy MOR»KOWSKI {M} [P551] = Bronis│awa GOîCICKA {K} [P682] > rodzina [F269]

MOR»KOWSKI {M} [P592]

W│adys│aw MOR»KOWSKI {M} [P424] = Leonia GUROWSKA {K} [P596] > rodzina [F235]Kody w nawiasach [] sa unkalnymi identyfikatorami osˇb/rodzin
Superscripted numbers are references to source citations at the bottom of this page.
{M} = Mŕzczyzna; {K} = kobieta

Powrˇt do strony g│ownej genealogii