Genealogia rodziny Czaplińskich

 

 

Ta strona jest aktualnie budowana. Jej wygląd może ulec jeszcze dużym zmianom, ale dane zawarte w bazie są w miarę aktualne. Baza utworzona jest przy pomocy programu Kith and Kin Pro 1.1 dostępnego z witryny http://www.spansoft.org.

Udostępniam tutaj dane zarówno w postaci html , jak i w postaci pojedynczego pliku GEDCOM, który może być bezpośrednio wczytany do programu Kith and Kin. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do danych w bazie proszę przesyłać do mojej skrzynki e-mail: czaplins@sun1000.pwr.wroc.pl.

 

 

Baza danych w formacie html

 

 

Baza w formacie GEDCOM

 

 

Polskie litery w Kith Kin Pro